İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi incelemelerinde yeni dönem

Vergi incelemeleri, tam inceleme halinde en fazla 1 yıl, sınırlı incelemede ise 6 ay içinde tamamlanacak.

Maliye Bakanlığının Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kuruluna ilişkin Yönetmelikleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliklerin yarın yürürlüğe girmesi öngörüldü.

Yeni düzenlemeler uyarınca vergi inceleme görevi yazı ile verilecek.
İnceleme ve denetim birimleri, vergi incelemesine tabi tutulacak kişilere veya konulara ilişkin olarak risk analizi çalışma sonuçlarını, vergi incelemesine yetkili olanlara verecek.

Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevin verilmesinden itibaren en geç 10 gün içinde işe başlayacak. 30 gün içinde de inceleme başlatılacak. İnceleme sırasında mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenecek ve tutanakla teslim alınacak. Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeler, elektronik olarak da ibraz edilebilecek.

Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılacak. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, terk edilmesi gibi zaruri sebeplerde, inceleme dairede de gerçekleştirilebilecek.

İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda, mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılacak. Haklı bir mazeret gösterenlere de ek süre verilecek.

Vergi mahremiyeti korunacak

Vergi incelemesine yetkili olanlar, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları veya gizli kalması gerekli diğer hususları ifşa edemeyecek. Kendilerinin ya da üçüncü şahısların yararına kullanamayacak. Bu yasak, inceleme elemanları görevlerinden ayrılsa dahi devam edecek.

Vergi incelemesine yetkili olanlar, Vergi Kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı rapor düzenleyemeyecek.
Vergi inceleme raporları, vergi türü ve dönemi itibariyle ayrı ayrı düzenlenecek. Raporların Rapor Değerlendirme Komisyonlarına intikal ettiği tarih, incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul edilecek. İnceleme tamamlandıktan sonra, incelemenin yapıldığı defter ve belgeler 15 gün içerisinde bir tutanakla iade edilecek.

Tam inceleme en fazla 1 yılda tamamlanacak
İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla 1 yıl, sınırlı inceleme halinde ise en fazla 6 ay içinde incelemenin bitirilmesi esas olacak.

Bu süreler içerisinde incelemenin bitirilememesi halinde, vergi incelemesine yetkili olanlar gerekçeli bir yazı ile bağlı oldukları inceleme ve denetim biriminden, inceleme süresinin bitiminden en geç 10 gün önce, ek süre talebinde bulunabilecek.

Ek süre talebi, ilgili inceleme ve denetim birimince değerlendirildikten sonra, 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

31.12.2010 Dünya

YÖNETMELİKLER

Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case