İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi affı hesaplama tablosu

Aşağıdaki hesaplama tablosu 29 Kasım 2010 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nın hükümleri dikkate alınarak, kullanıcılara genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tablonun tasarıda yer alan bütün ihtimalleri karşılaması mümkün değildir.

Bu tabloyla ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı''nda yer alan kesinleşmiş vergi borçları,  kesinleşmemiş veya ihtilaflı işlemler ve matrah artırımı ile ilgili olarak uygulamada daha sık karşılaşılması beklenen işlemlere ilişkin örnek hesaplamalar yapılabilecektir.

Tablo kullanılırken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

1. TEFE/ÜFE farkı Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacaktır. Ancak çalışmanın hazırlandığı tarih itibariyle Kanun yayımlanmadığından hesaplamalarda en son açıklanan Aralık/2010 ÜFE'si dikkate alınmıştır. Kanun yayımlandığında endeksler güncellenecektir.

2. Matrah artırımında hesaplama yapılacak olan vergi türüne ilişkin beyannamelerin (gelir ve kurumlar vergisi, KDV, ücret stopajı ve yatırım indirimine ilişkin muhtasar beyanname) tamamının verildiği kabul edilmiştir. Bunlardan bir veya bir kaçının verilmemiş olması durumunda, hesaplamanın Kanun Tasarısı'ndaki hükümler çerçevesinde ayrıca yapılması gerekmektedir.

''Vergi affı hesaplama tablos''nda yer alan bilgi ve açıklamalar ile tablonun kullanımından dolayı ortaya çıkan sonuçlar hakkında Ernst & Young ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Hesaplama tablosunda yer almayan özel durumlar için Tasarı'daki düzenlemeler dikkate alınarak ayrıca hesaplama yapılması gerekmektedir. Sözü geçen Tasarı yasalaştıktan sonra, mükelleflerce yapılacak başvurular üzerine ilgili vergi daireleri tarafından gerekli hesaplamaların yapılacağı ve ödenecek gerçek tutarların tespitinde vergi dairelerinin hesaplamaların dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır…

Vergi affı hesaplama tablosu için tıklayınız..


Kaynak: vergidegundem.com
http://www.vergidegundem.com/Haber.aspx?concept_news_id=75