İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ücret bordrosu kaçakçılık suçu

Kaçak yani sigortasız işçi çalıştıran işverene hapis cezası yok. Buna karşılık, sigortalı işçi çalıştırıp, ücretini düşük gösteren işverene hapis cezası var!..

SAHTE BELGE VE KAÇAKÇILIK SUÇLARI.

Vergi Usul Kanunu 359/b göre Vergi Kanunları açısından gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belgeye  Sahte Belge denir.
Ayrıca Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu miktar ve mahiyet itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelere muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge denir.
Bu belgelerde bir suçun varlığını gösterir. Vergi kaçakçılığı Suçu.

Ücret Bordroları da buna dahildir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Vergi Kaçakçılığı tarif edilmiş olup, Buna göre,

Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlere kaydı gereken hususları, vergi kaybına sebebiyet verecek şekilde, tamamen veya kısmen diğer defter veya kağıtlara kaydetmek, Sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı evrak tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak, Evrakı tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan belge ve suretlerim tanzim etmek, tahrif edilmiş vesikalar ile aslına uygun olmayarak tanzim edilmiş belge ve suretleri bilerek kullanmak, Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarım tahrif etmek, bu defterlerde hayali işlemlere hesap açmak ya da her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak, Bu defterlerin sayfalarını yok ederek, yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak,Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası zorunlu olan defter ve vesikaları yok etmek veya gizlemek, Beyan esasına dayanan mükellefiyetlerde beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde, ticari, zirai veya mesleki kazanç sahiplerinin kazançtan ile ilgili faaliyetlerinin, vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması, Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olarak noksan bildirimde bulunulması fiilleri  vergi kaçakçılığına girmektedir.

KAÇAK İŞÇİYE YOK KAÇAK OLMAYANA VAR

-Kaçak yani sigortasız işçi çalıştıran işverene hapis cezası yok. Buna karşılık, sigortalı işçi çalıştırıp, ücretini düşük gösteren işverene hapis cezası var!..

-Daha ötesi, sigortasız işçi çalıştıran işverene, bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Sigortalı işçi çalıştırıp, ücretini bordroda düşük gösteren işverene ise üç kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor.

-Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilene;

“Sen kaçak çalıştırdığın işçinin vergisini yatırmadın. Hadi bakalım öde vergisini ve bir kat da vergi ziyaı cezasını” deniliyor (VUK Md. 344/1).

-Sigortalı işçi çalıştıran ancak bordroda ücretini düşük gösteren işverene;

“Sen muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge (yani bordro) düzenlemişsin. Hadi bakalım, düşük gösterdiğin ücretin vergisi ile üç kat vergi ziyaı cezasını öde de görelim” deniliyor (VUK Md.344/2).

Olay bununla da bitmiyor.

Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2. maddesinde;

“Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir” diye yazıyor.

Bu maddeden hareketle;

“Arkadaş sen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (ücret bordrosu) düzenledin. Bunun cezası da 18 aydan üç yıla kadar hapis cezası. Hadi bakalım savcılığa”

deniliyor. 18 aylık asgari hapis cezası, bir yıldan fazla olduğu için paraya da çevrilemiyor.

Hemen belirtelim, yukarıdaki işçileri, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tespit ederse, cezalı sigorta primleri de isteniyor.

Kaynak Makaleler:
– Şükrü Kızılot (Hürriyet Gazetesi)
– Kadir DODİ ( muhasebenet.net )
 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case