İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kira tahsilatlarına dikkat!…

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Mart ayında bir önceki yıl elde edilen gelirlerin beyan edilmesi gerekiyor. Ancak, bu kez 2009 yılı gelirleri beyan edilirken bankalardan yapılan ödemelere dikkat! Çünkü Maliye'den ceza gelebilir!

Kirasını bankadan tahsil edenler dikkat!

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da mart ayında bir önceki yıl elde edilen gelirlerin beyan edilmesi gerekiyor. Ancak, bu kez 2009 yılı gelirleri beyan edilirken bankalardan yapılan ödemelere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bankadan yatan kiralara dikkat etmek suretiyle hesaplanacak kira gelirleri mutlaka Maliye’ye bildirilmeli.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, bir süreden beri işyerleri ile 500 TL ve üzerindeki konut kira bedelinin bankadan yatması gerekmektedir.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da mart ayında bir önceki yıl elde edilen gelirlerin beyan edilmesi gerekiyor. Ancak, bu kez 2009 yılı gelirleri beyan edilirken bankalardan yapılan ödemelere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bankadan yatan kiralara dikkat etmek suretiyle hesaplanacak kira gelirleri mutlaka Maliye’ye bildirilmeli.

Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Tahsil edilemeyen kiralar için beyana gerek yoktur. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. 2009 yılında kira geliri elde edenlerden;

* Tahsil ettiği konut kira geliri 2.600 TL’yi aşanlar,

* 2009 yılı içinde işyeri kira geliri elde eden ve bu gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, 2009 işyeri kira gelirleri 22.000 TL’yi aşanlar,

* 2009 yılı içinde hem konut hem de işyeri kira geliri elde edenlerden, konut kira gelirinin 2.600 TL’yi aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira geliri toplamı 22.000 TL’yi aşanlar,

* Konut dışındaki gayrimenkulünü (büro, dükkân, mağaza ya da depo gibi) bedelsiz olarak oğluna, kızına, annesine, babasına, kardeşine ya da başka kişilere tahsis edenler,

* Konutlarını oğlu, kızı, torunu, kardeşi, annesi, babası, büyük annesi ve büyük babası dışındaki kişilere kullanımları için bedelsiz olarak tahsis edenler,

* İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlara (örneğin basit usulde vergiye tabi olan mükelleflere veya yabancı elçiliklere) kiralayanlar,

* Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler,

Yıllık gelir vergisi beyannamesini vermeleri gerekmektedir.

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır.

Resul Kurt