İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hesaplar Elektronik Ortamdan Bildirilecek

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini, 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri de 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda verecekler.

Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecek.

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya  eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca 1.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Düzeltme işlemlerinde ise belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.

Maliye Bakanlığı'nın ''Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'' 19 Ocak 2011 Tarih 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ