İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2011 yılı defter tutma hadleri

Yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre;

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan;
Yıllık Alışları 120.000,00 + %7.7 ( 9.240.00)= 129.000,00 (%20 ilaveli 154.800,00 TL) veya

Yıllık Satışları 170.000,00 + %7.7 (13.090,00)=183.000,00 (%20 ilaveli 219.600,00 TL) aşanlar,

2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar;
Gayri safi iş hasılatı 68.000,00 + % 7.7 (5.236,00)= 73.000,00 (%20 ilaveli 87.600,00 TL)

3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde ;
G.S.iş hasılatı 5 katı + Yıllık Satış Tutarı 120.000,00 + % 7.7
( 9.240,00)=129.000,00 (%20 ilaveli 154.800,00 TL)

%20 İLAVELİ RAKAMLAR İÇİN 2009 YILI DEGERLERİNİ KONTROL EDİNİZ…

Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili maliye bakanlığıda tebliğ yayınlayacaktır. Üstteki tutarlar yeniden değerleme oranı ile hesaplanmış olup tahmini/yaklaşık degerlerdir.

DEFTER TUTMA BAKIMINDAN SINIF DEĞİŞTİRME

Sınıf Değiştirme

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 179
Kapsam
a) (I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi bakımından I'inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II'nci sınıfa geçebilirler:
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse.

Sınıf Değiştirme

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 180
Kapsam
b) (II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler.
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse.

İhtiyari Sınıf Değiştirme

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 181
Kapsam
II'nci sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bu suretle I'inci sınıfa dahil olanlar hakkında da evvelki maddenin hükümleri cari olur.

S.M.M.M BÜLENT TOPRAKTAN

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case