İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken yeni düzenlemenin sistematiğinde ne gibi yenilikler yapılmıştır?

14 Şubat  2011 tarih 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 sayılı  Yeni Türk Ticaret Kanunu (Bundan böyle “Yeni TTK” olarak anılacaktır.) bir bütün olarak incelendiğinde sadece içerik olarak değil sistematik olarak da birçok açıdan yenilenmiştir. Öncelikli olarak dikkat çeken nokta mevcut düzenlemede 5 ana kitaptan oluşan 6762 Sayılı TTK‟nın, Yeni TTK‟da 6 ana kitapta düzenlenmiş olmasıdır. Buna göre; yeni TTK‟ya “Taşıma ışleri” başlığı altında yeni bir kitap eklenmiş olup; Ticari ışletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku diğer kitaplardır. Yeni düzenleme 1535 maddeden oluşmaktadır. Yeni TTK‟da getirilen bir diğer yenilik ise dilinin sadeleş-tirilmesidir. Buna paralel olarak birçok hukuki kavram ve terimin Türk-çeleştirildiği ya da başka kavramlar altında düzenlendiği söylenebilir.
 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case bahisnow giriş casino slot