İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mevcut Türk Ticaret Kanunu‟nun değiştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

Mevcut Türk Ticaret Kanunu‟nun değiştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (bundan böyle “6762 sayılı TTK” olarak anılacaktır.), dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler neticesinde, mevcut ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır. Şöyle ki; serbest pazar ve rekabet ekonomisinin yaygınlık kazanması ile işletme ve şirketler uluslararası arenada daha rahat hareket etmeye başlamış ve bu durum daha pratik ve yeni dünya düzeni ile uyumlu bir Ticaret Kanunu‟nu gerektirmiştir. Söz konusu gelişmelere paralel olarak Türkiye‟nin Avrupa Birliği uyum süreci nedeniyle başta temel kanunlarını değiştirmesi, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemelerden başlamak üzere ulusal ve uluslararası anlamda ticari hayatı kolaylaştırıcı hükümler getirmesi zorunluluk arz etmiştir. Öte yandan Türkiye‟nin AB uyum sürecinin dışında uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak için özellikle finansal raporlama yönetiminde şeffaflık gibi güncel ve genel kabul görmüş konseptleri içeren yeni bir Ticaret Kanunu‟na sahip olması gerekmiştir. Ayrıca 2001 yılında Türk Medeni Kanunu‟nda, 2011 yılında Borçlar Kanununda ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nda yapılan  köklü değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu‟nun yenilenmesini zorunlu kılan diğer önemli olgulardır.