İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dava aşamasındaki vergiler için yeniden yapılandırma

Torba Yasa ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemesi ve Danıştay aşamasındaki vergi ve cezalara, “barış çubuğu” uzatılmak suretiyle “çok özel bir kolaylık” sağlanıyor.

Vergi mahkemesindeki ihtilaflı vergi ve cezalara; “Eldeki bir kuş daldaki dört kuştan daha iyidir” anlayışı ile yaklaşılıyor.

SAĞLANAN KOLAYLIK

Vergi mahkemesi aşamasında olan ihtilaflı vergi ve cezalara şu kolaylık sağlanıyor;
– Verginin yüzde 50’si kaldırılıyor. Kalan yüzde 50’nin ödenmesi isteniyor.
– Cezanın tamamı siliniyor.
– Gecikme faizi siliniyor. Verginin kalan yüzde 50’si için TEFE/ÜFE’ye göre faiz isteniyor.
– Ödeme yönünden de 18 eşit taksitte 36 aya kadar vade tanınıyor.BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE DANIŞTAY’DAKİ İHTİLAFLAR

Bu aşamada yapılacak indirimin oranı, vergi mahkemesinde davayı kimin kazandığına ya da kaybettiğine göre değişiyor.
Mükellef vergi mahkemesinde kazanmışsa, vergide indirim oranı yüzde 80 oluyor. Kaybetmişse vergide indirim yapılmıyor. Her ikisinde de cezalar sıfırlanıyor. Gecikme faizi de verginin son tutarı üzerinden TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanıyor. Bununla ilgili ayrıntılar tabloda gösterilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’ca kısmen bozulan kısmen onaylanan vergi mahkemesi kararlarında ise, tasdik edilen verginin tamamı, bozulan kısmın da yarısı ödenecek. Cezanın ise tamamı kaldırılacak. Faizde, ödenecek vergi üzerinden TEFE/ÜFE oranına göre hesaplanacak.

VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDENLER

İnceleme sonuçlanıp vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edildiğinde, olay vergi mahkemesi aşamasındaki ihtilaflar gibi değerlendirilecek yani;
Verginin yüzde 50’si,
Cezanın yüzde 100’ü, kaldırılacak.
Faizde TEFE/ÜFE oranına göre kalan yüzde 50 vergi üzerinden hesaplanacak. Ödeme ise, ikişer aylık dönemler halinde 6 taksitte yapılacak.

UZLAŞMA AŞAMASINDAKİ VERGİ VE CEZALAR

Torba Yasa’nın yayımlandığı tarih itibariyle; vergi ve cezalara karşı uzlaşma talebinde bulunulmuşsa;
– Uzlaşma günü verilmemiş ya da uzlaşma günü henüz gelmemiş veya
– Uzlaşma sağlanamamış olmasına rağmen, dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi ve cezalarda;
· Vergi aslının yüzde 50’si silinecek
· Vergi cezasının yüzde 100’ü silinecek
· Gecikme faizinin yüzde 100’ü silinecek. Ancak kalan yüzde 50 vergiye gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE oranlarına göre faiz hesaplanacak. Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmada da aynı uygulama söz konusu.
· Ödeme 18 eşit taksitte 36 ayda yapılacak.

Şükrü Kızılot
Hürriyet