Yurtdışı borçlanması’ için Arşiv

Yurtdışında çalışanlar borçlanarak nasıl emekli olur? - 27 Aralık 2010

Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları, çalıştıkları süreleri Türkiye’de saydırmak ve yaşlılık, emeklilik, malullük gibi hallerde bu kurumun imkânlarından faydalanmak için dışarıda geçen sürelerini borçlandırma yoluna gidebiliyor.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatımızda kadınlar - 04 Nisan 2010

Uygulanmakta olan güncel iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da kadınlarla ilgili önemli düzenlemeler yer almıştır. Bu düzenlemeler kadınlar lehine olup, onların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemiştir.


Toplam 1 sayfa1