Vergi İncelemesi’ için Arşiv

Vergi İnceleme Süreci Ve Neticeleri - 14 Ocak 2014

Vergi İncelemesi Nedir: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 134. Maddesi “ (2365 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle değişen fıkra) Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.

Vergi İncelemesi Sürecinde Mükellef Hakları - 14 Ocak 2014

Türkiye’de vergi denetimi ve yönetimi ile ilgili hususların düzenlendiği 646 sayılı KHK 10 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde de “mükellef hakları bildirgesini” yayınlamış bulunmaktadır. Biz de bu mükellef hakları bildirgesi haricinde çeşitli vergi kanunları içerisinde yer alan aşağıda belirttiğimiz hakları da tespit ederek derli […]

Vergi yoklama memurlarının arama yetkisi var mıdır? - 28 Kasım 2011

Vergi Usul Kanunu’nun 127-133. maddelerinde düzenlenen yoklamada maksat, “Mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.”

Vergi incelemelerinde yeni dönem - 31 Aralık 2010

Vergi incelemeleri, tam inceleme halinde en fazla 1 yıl, sınırlı incelemede ise 6 ay içinde tamamlanacak. Yeni düzenlemeler uyarınca vergi inceleme görevi yazı ile verilecek.


Toplam 1 sayfa1