Veraset İntikal Vergisi’ için Arşiv

Veraset ve intikalde uygulama incelikleri - 23 Aralık 2010

Karşılıksız servet intikali vergiye tabidir. Veraset yoluyla intikalde vergi tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

İyi koca vergisi - 21 Aralık 2010

Ataköy’deki lüks sitede ev sahibi kadınlara “Nereden buldun?” diye soruldu. “Kocam hediye etti” diyen 125 kadına İntikal Vergisi kesildi


Toplam 1 sayfa1