ücretsiz izin’ için Arşiv

İş ve sosyal güvenlik mevzuatımızda kadınlar - 04 Nisan 2010

Uygulanmakta olan güncel iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da kadınlarla ilgili önemli düzenlemeler yer almıştır. Bu düzenlemeler kadınlar lehine olup, onların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemiştir.


Toplam 1 sayfa1