Türk Ticaret Kanunu’ için Arşiv

Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümler - 06 Mayıs 2014

Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümleri- kitabımız ticaret sicili işlemlerinde uygulamada yaşanmış ya da yaşanabilecek durum ve işlemlerden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin YTTK’ya Uyum Süresi Uzatıldı - 29 Haziran 2013

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresi “01.07.2014” Tarihine Uzatılmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler - 24 Ocak 2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili merak edilen sorular - 17 Nisan 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili merak edilen sorular. 100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu. Prof.Dr.Şükrü Kızılot

Yeni TTK Tüzük Taslakları Yayınlandı - 11 Nisan 2012

Yeni TTK İkincil Mevzuatına İlişkin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük Taslağı”üç adet Tüzük Taslakları, genel ve madde gerekçeleri ile birlikte www.gumruk.gov.tr adresinde kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Elektronik İşlemler - 05 Nisan 2012

Yeni TTK ile çağdaş teknoloji uygulamalarına uyum sağlanması, ticari işlemlerin daha verimli, hızlı ve güvenli gerçekleştirilmesi için çeşitli alanlarda ve konularda elektronik işlemlere imkân tanıyan hükümler getirilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Ne Kadar Hazırsınız? - 29 Mart 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirket sahipleri ciddi risk altında, yeni kanunun yükümlülklerini yerine getirmeyenleri hapis ve ağır para cezaları bekliyor.

Yeni TTK’nın Yürürlülük Ve Uygulama Tarihi - 21 Aralık 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01/07/2012’de yürürlüğe girecektir. TTK ile ilgili bazı hükümler 2013 yılında yürürlüğe girecektir.

Türk Ticaret Kanun İle Getirilen Yenilikler ve Bağımsız Denetim (SLAYT) - 12 Aralık 2011

Türk Ticaret Kanun İle Getirilen Yenilikler ve Bağımsız Denetim. Yeni TTK’nın Muhasebe Hukuku ve Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler. Ticaret Sicili Müessesine Yönelik Getirilen Yenilikler. Şirketler Hukukuna İlişkin Yenilikler

Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler - 30 Kasım 2011

12 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan Yeni Türk Ticaret Kanunu özellikle iş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek.

Elektronik Defter Geliyor - 13 Nisan 2011

6215 Sayılı Kanunun 14.maddesi ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 66.maddesine eklenen madde ile Tacirlerin Elektronik ortamda veya dosyalama süretiyle defter tutma olanağı getirlmiştir.

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu - 19 Şubat 2011

Kanun yasalaşıp uygulamaya geçtiğinde ortaya çıkabilecek sorulara cevap vermek amacıyla hazırlanan “100 Soruda Yeni Ticaret Kanunu” adlı çalışma


Toplam 2 sayfa12