TTK’ için Arşiv

Resmi Tebligatlar E-Mail Üzerinden Yapılacak! - 27 Mart 2014

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

Anonim ve limited şirket olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunluluğu - 03 Mart 2014

Özel hesap dönemi seçmeyenanonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantılarını 31 Mart 2014 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yüzbinlerce şirkete kapanma tehlikesi! - 10 Şubat 2014

14 ŞUBAT 2014 tarihine sayılı günler kaldı.. limited ve anonim şirketlerin, sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile belirlenen “taban” rakamlara yükseltmeleri gerekiyor. Aksi halde, bu şirketler infisah etmiş yani sona ermiş sayılacak.

Yönetim kurulu ve müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki için son gün 31 Ocak 2014 - 22 Ocak 2014

Anonim şirketlerde tutulması zorunlu olan yönetim kurulu karar defteri ile limited şirketlerde tutulması ihtiyari müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin 31 Ocak 2014 tarihine kadar notere yaptırılması gerekiyor.

Vergi İncelemesi Sürecinde Mükellef Hakları - 14 Ocak 2014

Türkiye’de vergi denetimi ve yönetimi ile ilgili hususların düzenlendiği 646 sayılı KHK 10 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde de “mükellef hakları bildirgesini” yayınlamış bulunmaktadır. Biz de bu mükellef hakları bildirgesi haricinde çeşitli vergi kanunları içerisinde yer alan aşağıda belirttiğimiz hakları da tespit ederek derli […]

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler - 24 Ocak 2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Elektronik İşlemler - 05 Nisan 2012

Yeni TTK ile çağdaş teknoloji uygulamalarına uyum sağlanması, ticari işlemlerin daha verimli, hızlı ve güvenli gerçekleştirilmesi için çeşitli alanlarda ve konularda elektronik işlemlere imkân tanıyan hükümler getirilmiştir.


Toplam 1 sayfa1