Tarım sigortası’ için Arşiv

Tarım Bağ-Kur’lular borçlarını sildirebilir - 01 Kasım 2010

Düşük Tarımsal Gelirleri Bulunan Çiftçilerin Muafiyet Süresi Uzatıldı Bilindiği gibi aylık/yıllık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutara göre hesaplanan aylık ortalama gelirleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Ziraat Odalarından alacakları belgeyle kanıtlayan tarımsal faaliyetteki 4/b sigortalıları (Tarım Bağ-Kur sigortalıları) sigortalılıktan muaf tutuluyorlar. Ziraat odalarından veya ziraat […]


Toplam 1 sayfa1