örtülü sermaye’ için Arşiv

Ortaktan alınan borcun örtülü sermaye ilişkisi - 22 Ekim 2010

Kurumlar Vergisi Yasası'nın 12'nci maddesinin (I) inci fıkrası uyarınca 'Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılmaktadır.' Yasa maddesinde borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin […]


Toplam 1 sayfa1