Noter’ için Arşiv

7.000 TL’yi Aşan Tahsilat Ve Ödemelere Dikkat! - 04 Ocak 2016

24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL lik had, 7.000 TL ye indirilmiştir.

Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerinin Güncellenmesi - 30 Ocak 2014

2014 Yılı İçin E-Beyanname Gönderme Sözleşmeleri Yeniden Girilmeyecek Güncellenecektir. Güncelleme herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın her yıl sisteme girilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu ve müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki için son gün 31 Ocak 2014 - 22 Ocak 2014

Anonim şirketlerde tutulması zorunlu olan yönetim kurulu karar defteri ile limited şirketlerde tutulması ihtiyari müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin 31 Ocak 2014 tarihine kadar notere yaptırılması gerekiyor.

Mazeretsiz işe gelmemyen işçinin iş akdi feshdilebilir mi? - 14 Ocak 2014

Yaşanan global krizin de etkisiyle, çalışma hayatında, işverenin mazeretsiz işe gelmeyen işçinin iş akdini haklı sebeple feshetmesi karşımıza sıkça çıkan bir durum olmuştur. Bu husus pek çok kere tartışılmış ve Yargıtay'ın önüne defalarca gitmiştir. Nihayetinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2005/12153 E.  2005/38893 K. sayılı kararı ile mazeretsiz işe gelmeme gerekçesiyle iş akdinin işverence feshinde, feshin […]

Noterler de mirasçılık belgesi verebilecek - 19 Nisan 2011

6217 sayılı ‘Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişikliklere göre noterler de mirasçılık belgesi verebilecek.


Toplam 1 sayfa1