Mükellef Bilgileri Bildirimi’ için Arşiv

“Mükellef Bilgileri Bildirimi” 31 Mayıs’a Kadar Verilecektir! - 09 Nisan 2012

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.


Toplam 1 sayfa1