Muhatasar Beyanname’ için Arşiv

Muhtasar Beyannamesi Stopaj Bildirimlerinde değişiklik yapıldı - 05 Mayıs 2012

Muhtasar Beyannamelerinde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.


Toplam 1 sayfa1