Limited Şirket’ için Arşiv

Şirket Unvanlarında Yabancı Kelime Olabilecek - 14 Şubat 2014

Ticaret unvanlarında kullanılacak bütün kelimelerin Türkçe olması esası değiştirildi. Ayrıca ticaret unvanı aynı olanlar ayırt edici ifade kullanmadıkça unvanlarını tescil ettiremeyecek

Vergi Levhası GİB İnternet Sitesinden Nasıl Alınacak? - 14 Ocak 2014

2010 ve takip eden yıllara ait VERGİ LEVHASI (Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde 01/30-HAZİRAN tarihleri arasında alınacaktır. (VUK 408 sayılı Genel Tebliğ) Barkodlu olarak alınan vergi levhaları mükellefin işyerlerinde bulunacaktır. (Yeteri kadar çoğaltılarak Merkez, Şube, Fabrika ve diğer yerlerde bulundurulacaktır.) 2010 yılına ilişkin olarak bu tebliğ yayımlanmadan önce sizin veya Vergi Dairesince onaylanan vergi […]

06.06.2008 Tarihi, Limited Şirket Eski Ortak ve Kanuni Temsilcileri İçin Bir Dönüm Noktasıdır. - 31 Ekim 2011

Limited şirket ortak ve kanuni temsilcilerinin şirket borçlarından dolayı sorumluluklarına ilişkin yasal düzenlemeler, 6183 Sayılı Kanun’un 34 ve mükerrer 35 ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddelerinde yapılmıştır.

Limited Şirketlerde Borçlardan dolayı takibat ve haciz - 04 Haziran 2011

Tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilecektir.

Limited Şirketlere ilişkin 40 soru 40 cevap - 02 Eylül 2010

Soru  1:Limited şirketlerde unvan olarak yazılamayacak ibareler nelerdir? Cevap :Limited ortaklığın ticaret ünvanında, ortaklığın “amaç ve konusu” ile “limited şirket” sözcükleri bulunmalıdır. Ortaklık ünvanında gerçek kişi adı yoksa, limited şirket kelimeleri “Ltd.Şti.” biçiminde de gösterilebilir. Tüzel kişi tacirlerin ticaret ünvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması […]


Toplam 1 sayfa1