Kira Geliri’ için Arşiv

Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması - 03 Mart 2014

2013 yılından itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere bu konuyla ilgili gerçekleştirilen değişiklikler ve bu kapsamda konut kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin örnekli açıklamalar

Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Vergi Rehberleri - 01 Mart 2014

Basit Usul, Serbest Meslek, Kira Geliri, Menkul Sermaye İradı, Ticari Kazanç ve Ücret Kazançları 2014 yılı vergi rehbleri.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi - 26 Şubat 2012

2011 yılı kira gelirlerinin beyan dönemi 1-25 Mart 2012 tarihleri arasındadır. Bu nedenle mükelleflerimiz 1 MART 2012 tarihinden itibaren ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ ‘ni kullanmaya başlayabileceklerdir.

100 soruda 2010 kira gelirlerinin beyanı - 23 Şubat 2011

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde, aynı maddede sayılan mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirler, Mart ayının 1’i ile 25’i arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Rehberi - 18 Şubat 2011

Kira Geliri (GMSİ) Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (2011) Beyannamenin doldurulmasına ilişkin örnekler ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar.

Kira beyanı için vakit çok geç değil - 20 Nisan 2010

2009 yılı kira gelirinizi hala beyan etmediyseniz vakit geçmiş değil. Maliyenin tespitinden önce beyannamenizi vermeniz halinde hem konut kira geliri istisnasından yararlanma hakkınızı kaybetmezsiniz hem de cezalı duruma düşmekten kurtulabilirsiniz.

Kira geliri beyanınızı zamanında bildirerek 2.600.- indirim fırsatından yararlanın. - 04 Nisan 2010

25 Mart 2010 – Perşembe günü ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine, (yurtdışında ikamet edenler, kira gelirinin elde edildiği gayrimenkulün adresinin bağlı olduğu vergi dairesine) elden veya internet üzerindenbeyannamelerini göndermeleri gerekmektedir


Toplam 1 sayfa1