İstihdam Teşviki’ için Arşiv

İndirimli sigorta primi ödemek için ne yapmak gerekiyor? - 12 Nisan 2011

İşverenler, indirim hakkı olan işçileri 31/12/2015 yılına kadar işe almaları halinde, bu işçilerin işveren prim tutarlarını işsizlik fonundan karşılayabilir. Bunun için, işçi giriş bildirgesini bir dilekçe ekinde kuruma bildirmek gerekiyor

Torba Kanunla Getirilen İstihdam Teşvikine İlişkin Düzenleme - 11 Nisan 2011

4447 sayılı Kanun’a istihdam teşviki konusunda 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla (Torba Kanun) geçici 10. madde ilave edilmiş olup, bu madde 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Toplam 1 sayfa1