İsteğe Bağlı Sigorta’ için Arşiv

Ticari Taksi ve Dolmuşlarda Şoför Olarak Çalışanların Sigortalılığı - 14 Ocak 2014

Sevgili okurlar, sizin de yakından takip ettiğiniz bir konuyu, taksicilerin torba yasa ile getirilen yeni sosyal güvenlik haklarından bahsedeceğiz. 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6. madde ile 1/3/2011tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 […]

İsteğe Bağlı İşsizlik Sigortası - 04 Nisan 2011

Kısmı Süreli Çalışıp İsteğe Bağlı Sigorta Primi yatıranlar %3 işsizlik primi ödemek koşuluyla artık işsiz kalmaları halinde İş-Kur‘a başvurmak suretiyle işsizlik sigortası haklarından yararlanacaklardır.

İsteğe bağlı sigortalılıkta düzensiz ödeme - 29 Kasım 2010

İsteğe bağlı sigortaya müracaat edip de, hiç ödeme yapamayan sigortalıların isteğe bağlı sigortalılıkları, ilk müracaat tarihi itibariyle iptal edilmiş olur.

İsteğe bağlı sigortalılıkta dikkat edilmesi gerekenler - 05 Kasım 2010

İsteğe bağlı sigortalılık, yeni sosyal güvenlik sisteminin en temel ve önemli ayaklarından biri haline getirildi. Bunun için çok önemli değişiklikler yapıldı. Bunların başında, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin, aynı zamanda genel sağlık sigortalısı sayılmaları geliyor. Gerçi prim oranları ve buna bağlı olarak da ödenecek isteğe bağlı sigorta prim miktarları artırılmışsa da; karşılığında sağlanan sağlık güvencesi […]

Evde el işi yapan kadınlara isteğe bağlı sigorta prim indirimi - 28 Ekim 2010

Evlerde el emeği ile yapılan ürünleri satan ve gelir vergisi kanunun 9.nci maddesinin (6) numaralı bendinde Gelir Vergisinden  muaf tutulan kadınlar, isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesine göre indirimli prim ödüyorlar. Bu durumdaki kadınlar 2010 yılı için aylık 114,07 TL az prim ödemiş olacaklardır. Uygulamada SGK il müdürlükleri ve […]

İsteğe Bağlı Sigorta - 02 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İsteğe Bağlı sigorta İşlemlerine ilişkin usül ve esasları düzenleyen Tebiğ 01.07.2010 tarih 27628 sayılı ile Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMA ŞARTLARI, BAŞVURUSU VE BAŞLANGICI İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. 1/10/2008 tarihinden […]


Toplam 1 sayfa1