İş akdi’ için Arşiv

Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle iş akdini feshetme - 30 Ekim 2010

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan işçinin iş akdi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesine göre (ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeden) derhal feshedebilir. 4857 sayılı Kanun'un 25/II. maddesine göre; • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun […]


Toplam 1 sayfa1