Tag Archives: Gecikme zammı

Gecikme zammı oranı indirildi (% 1,40)

 Amm6183 sayılıe Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 19.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi halinde, adı geçen Yasanın 51 inci maddesi uyarınca,… Read More »