Değer Artışı Kazancı’ için Arşiv

Mükellefin ölümü halinde mirasçıların mükellefiyeti - 14 Ocak 2014

Mükellefin ölümü halinde mirasçıların mükellefiyeti T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih: 08/08/2011 Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1220/08/08/2011 Konu: Mükellefin ölümü halinde mirasçıların mükellefiyeti İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı …'un 09/02/2010 tarihinde vefat ettiği, varisleri olarak işyerinin mirasçılardan bir kişi adına veya […]

Gayrimenkul satışları ve vergiler - 18 Nisan 2011

Gerçek kişilerin sahibi bulundukları gayrimenkulleri satmaları halinde gelir vergisi ,emlak vergisi gibi vergilerle ilgili vergisel yükümlülükler

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması, Sirküler Rehber - 28 Mart 2011

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ve Vergisel Yükümlülükler Rehberi


Toplam 1 sayfa1