Defter Tastik’ için Arşiv

2013 Yılı Ticari Defter Tasdikleri - 10 Aralık 2012

2013 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda açıklanmıştır.

Defterlerin tasdiki ve önemi - 23 Aralık 2010

Ticari ve mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gerek vergi mükellefi olarak gerekse işletme sahibi olarak defter tutmaları gerekir.


Toplam 1 sayfa1