Defter Tasdik Ücreti’ için Arşiv

2013 Yılı Ticari Defter Tasdikleri - 10 Aralık 2012

2013 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda açıklanmıştır.


Toplam 1 sayfa1