Bağkur’ için Arşiv

Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümler - 06 Mayıs 2014

Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümleri- kitabımız ticaret sicili işlemlerinde uygulamada yaşanmış ya da yaşanabilecek durum ve işlemlerden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

Ne zaman emekli olabilirim? - 01 Kasım 2012

Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik Zamanınızı Kendiniz Hesaplayın

Bağ-Kur’luya erken emeklilik fırsatı - 19 Nisan 2011

6111 Sayılı Torba Yasa ile getirilen yeni düzenlemeyle, bir kişinin SSK’lı (4/a) ve Bağ-Kur’lu (4/b) çalışmalarının çakışması yani aynı döneme rastlaması halinde SSK çalışmaları geçerli olacak.

04.10.2000 öncesi süreler bağ-kur hizmeti olarak kazanılabiliyor - 10 Mart 2011

08.08.2001-02.08.2003 tarihleri arasında Bağ-Kur’a giriş bildirgesi veren, prim ödemesi olan ya da yazılı talebi olan kişilerden sigortalılığı Bağ-Kur’ca 04.10.2000’den itibaren başlatılıp öncesine götürülebiliyor.

Geriye dönük Bağ-Kur borçlanması - 07 Şubat 2011

04.10.2000 tarihinden önce tescili olan Bağkur kapsamındaki sigortalılar geriye doğru olan sigortalılık sürelerini kazanabileceklerdir.Aynı şekilde 22.03.1985’e kadar da oda kaydı ile tescilini geriye götürebilir.

Bağ-Kur tescilinin geriye yürütülmesi ve aftan yararlanma - 10 Ocak 2011

1479 ve 5510 sayılı kanunlarla, Bağ-Kur’da kayıt ve tescili yapılması gerektiği halde yapılamayan kişilere, 04.10.2000 ve 01.10.2008 tarihlerinde yeni bir milat imkanı tanındı

5 yıllık borç yüzünden Bağ-Kur’u silinenlere umut - 28 Aralık 2010

30.04.2008 tarihi itibariyle 5 yıl ve daha fazla süreli Bağ-Kur prim borcu olanların gerek kendi başvurularıyla ve gerekse de 5510 Sayılı Kanun’daki altı aylık sürenin geçmesiyle otomatik olarak borçları da sigortalılık süreleri de silindi.

Bağ-Kur’da ölüm aylığı şartları - 20 Aralık 2010

Sosyal Güvenlik Kurumu, her ölen 4/b sigortalısının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlamaz. Mutlaka belirli bir süre prim ödeme şartı arar.


Toplam 1 sayfa1