Bağımsız Denetim Lisansı’ için Arşiv

SPK TÜRMOB’a dava açıyor - 27 Aralık 2010

Sermaye Piyasası Kurulu, TURMOB’un yayıladığı “TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için dava açıyor.

Bağımsız Denetim Lisansı artık TÜRMOB’da - 08 Kasım 2010

1 Kasım 2010 tarihinde TÜRMOB tarafından yayımlanan tebliğ ile “Bağımsız Denetim Lisansı”na ilişkin önemli değişiklikler olmuştur. Yayımlanan tebliğ ile birlikte Bağımsız Denetim Lisansı verme yetkisini TÜRMOB almıştır. Yeni dönemde sınavlar TÜRMOB tarafından yapılacaktır. Tebliğde yer alan geçici 4. Madde gereğince SPK sınavlarına girmiş veya girerek bağımsız denetim yetkisi almış olanlar Tebliğ kapsamında bağımsız denetçi unvanına […]


Toplam 1 sayfa1