BABS’ için Arşiv

Kira ödemeleri B formuna dahil edilecek mi? - 29 Kasım 2011

Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257.maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı mükelleflerden bilgi isteme hakkı bulunmakta ve bu bilgileri belli fasılalarla devamlı olarak isteyebilmektedir.


Toplam 1 sayfa1