6552 Sayılı Torba Yasa’ için Arşiv

SGK idari para cezalarında af nasıl uygulanacak? - 04 Kasım 2014

İdari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Torba Yasa Özet Bilgiler - 16 Eylül 2014

Vergi Borçlarının ve Sosyal Güvenlik Borçlarının yeniden yapılandırılmasında yararlanma ve uygulama koşulları, ve Kasa affı uygulaması ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili özet bilgiler.


Toplam 1 sayfa1