Tag Archives: 6111 Sayılı Torba Yasa

Gayrimenkulü olana ‘Torba’ piyangosu

HEM DE ne piyango! Bazılarına milli piyango biletinden “büyük ikramiye” kazananların aldığı para kadar avantaj sağlanıyor. Bazılarına da orta düzeyde ikramiye kazananlar kadar… BÜYÜK İKRAMİYE Büyük oynayanlara çıktı. Hangisi mi? Hangi birisi, o kadar çok ki! ÖRNEK: Abdi Bey, 2007’de 10 milyon liraya aldığı arsayı, 2009’da 30 milyon liraya satmış. Abdi Bey’in Mart 2010’da beyanname… Read More »

Limited şirket ortakları Torba Kanun’dan faydalanabilir mi?

Limited şirketler en yaygın görülen sermeye şirketleri. Anonim şirketlere göre daha az kişi ile kurulması ve işlemlerin daha az olması genelde ortaklıkların limited şirket olarak kurulmasını teşvik eder. Limited şirketler borçlarına karşılık mal varlığı ile sorumlu. Ancak borcun vergi olması durumu değiştirmekte. Limited şirketlerin mal varlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcu,… Read More »

Kasa ve ortaklardan alacak beyanında bulunacakları bekleyen tehlike

Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen 6111 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun', vergi mükelleflerinin kayıtlarında gözüken hayali kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine imkan tanımaktadır. Genellikle, açıktan yapılan ödemeler ve belgesiz harcamalar 'ortaklardan alacaklar' ya da… Read More »