İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni Sigorta Primi Teşviki

Özet: İstihdama ilişkin olarak 5084 Sayılı Kanun’un yerine konumlanan sigorta prim teşvik modeli 14.07.2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4966 sayılı "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında Karar" ile yürürlüğe girmiştir.

Karar ile özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanun’un Md. 81/1-(ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

Teşvikin Kapsamı

14.07.2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri girmektedir.

Karar kapsamında 5510 sayılı Kanun’un Md. 81/1-(ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

Söz konusu prim teşviki,

i. Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ile Uşak'ta yer alan iş yerleri 31/12/2016 tarihine kadar

ii. Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ile Yozgat’ta yer alan iş yerleri için 31/12/2017 tarihine kadar

iii. Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ile Gökçeada’da yer alan iş yerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar

uygulanabilecektir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanun’un Ek 2’nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

Uygulamaya İlişkin Cezai Yaptırımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan prim teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde ise, yersiz olarak yararlanılan teşvik tutarı, 5510 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır

Kaynak: kpmgvergi.com

Ek- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında Karar tam metni için tıklayınız