İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vadesi 31/10/2011 tarihnde biten SGK ödemelerinin vadesi 03/11/2011 tarihine uzatılmıştır.

 

SGK'nın bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorun nedeniyle, son ödeme vadesi 31/10/2011 Pazartesi günü sona eren  2011/09 Aylık Prim ödemesi ve 6111 sayılı Kanun yapılandırma taksitlerinin ödeme süresi 3/11/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

SGK'nın ilgili yazısı;

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERİMİZCE YAPILACAK PRİM ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan gerek cari ay, gerekse 6111 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırılan alacakların tahsili sırasında 31/10/2011 tarihinde sistemden kaynaklanan nedenlerden dolayı on-line banka kanalıyla yapılan tahsilatlarda bazı sorunlar yaşanmıştır.

Kurumumuz bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ödeme vadesi 31/10/2011 tarihi itibariyle sona eren söz konusu alacakların ödeme süresi 3/11/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin 2011/Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan alacaklar ile aynı sigortalılardan kaynaklanan ve ödeme vadesinin son günü 31/10/2011 olan 6111 sayılı Kanun yapılandırma taksitlerinin 3/11/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde süresi içinde ödenmiş sayılacağından, bu işverenler hakkında herhangi bir gecikme cezası ile gecikme zammı uygulanmayacaktır.

İşverenlerimize duyulur.