İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SGK Taksitlendirme Başvuruları İnternetten Yapılabilecek

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK BAŞVURULAR

4A- Yapılandırma Başvuru Programı

•  4A- Yapılandırma Başvuru Programına giriş için tıklayınız

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran ve e-sigorta şifresi olan işverenlerimiz;

1- 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırmaya ilişkin başvurularını,
2- 5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde öngörülen yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan işverenlerimiz anılan Kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde, söz konusu yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin başvurularını, en geç 30/04/2011 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla yapabileceklerdir.

– İşverenlerimize e-Sigorta kanalıyla yapmış oldukları başvurulara istinaden, başvurunun kabul edilerek onaylandığına dair barkodlu bir çıktı verilecektir.
– Başvurular ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezince işleme alınmadan önce, işverenlerimiz yapmış oldukları başvurular üzerinde taksit sayıları ile ilgili değişiklik yapabilecek, ancak işleme alınan başvurulara ilişkin taksit sayıları ile ilgili değişiklikler yalnızca sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezince yapılabilecektir.
– e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuru işlemleri sonucunda ödeme planının ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince oluşturulmasının ardından, işverenlerimizin başvuruları sırasında vermiş oldukları e-posta adreslerine, ödeme planlarının hazır olduğuna dair bilgi mesajı dönülecektir.
– Başvurularını e-Sigorta kanalıyla yapan işverenlerimiz, hazırlanan ödeme planlarını yine internet üzerinden alabileceklerdir.
– İlgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılan başvurulara ilişkin hazırlanan ödeme planlarının internet üzerinden alınabilmesi mümkün olmayacağından, söz konusu ödeme planlarının sosyal güvenlik il müdürlüğünden/sosyal güvenlik merkezinden alınması gerekmektedir.

4C- Yapılandırma Başvuru Programı

•  4C- Yapılandırma Başvuru Programına giriş için tıklayınız

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran ve kesenek şifresi olan işverenlerimiz;

1- Prim, idari para cezası ve fili hizmet zammı borçlarının yapılandırılması ile ilgili başvurular kesenek bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
2- Kesenek Bilgi Sistemine 1 numaralı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.
Başvuru aşamaları :
– Seçilen borç türüne göre Kanunun belirlediği süre kısıtlarına bağlı olarak borçlar listelenir.
Eğer gözüken borçlara itiraz varsa , bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurulabilir.
– Borç görüntülemesinden sonra seçilen taksit sayısına göre ödeme planı oluşturulur.
– Ödeme planı onaylandıktan sonra çıktısı alınarak, bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne teslim edilir.
– Ödeme bilgileri aynı uygulama üzerinden takip edilebilecektir.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAMAYACAK SGIM/SGM TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

4A YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA

– Başvuru ve Borç oluşturma işlemlerini, Kesinleşmemiş Fark İşçilik Giriş/İptal İşlemlerini, Ödeme Planı Oluşturma İşlemlerini, IPC Borç Düzeltme İşlemlerini, Uzlaşma Kapsamında Dönüşüm Sonrası Borç Ekleme İşlemlerini, Taksit Sayısı Azaltma İşlemlerini ve 5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde öngörülen yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan işverenlerimizin anılan Kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde, söz konusu yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine yönelik İşlemler ,
– Ödeme İşlemleri Kapsamında; Peşin Ödeme İşlemi , Taksit Tahsilatı, Borç Kapatma işlemleri yapılabilecektir.
– Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.

4B YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA
– Başvuru ve Borç Oluşturma Kapsamında ; Yapılandırma Giriş İşlemleri, Taksit Sayısı Belirleme, Ödeme Planı Görüntüleme, Onay/İptal İşlemleri,
– 5510 Ödeme Kolaylığı yapılandırma İhya Giriş İşlemi, Ödeme Planı Görüntüleme, Onay/İptal İşlemlerini yapabileceklerdir.
– Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

4C YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA
– Başvuru İşlemleri sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerince YAPILMAYACAKTIR. Başvurular Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.
– İnternet Başvuru yapıldıktan sonra, başvuru formunun çıktısı bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne teslim edilecektir.
– İlgili il müdürlüğü tarafından tarih sayı verilerek basvuru ve ödeme planı onaylanacaktır.
– Onaylanan ödeme planı Kesenek Bilgi Sisteminden takip edilebilecektir.
– Tahsilatlar Banka aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

2925 TARIM SİGORTALISI YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA
– Başvuru ve Borç Oluşturma Kapsamında ; Başvuru Giriş/İptal İşlemleri, Borç Oluşturma İşlemleri, Ödeme Planı Oluşturma İşlemleri, Taksit Sayısı Azaltma işlemleri yapılabilecektir.
– Ödeme İşlemleri Kapsamında; Peşin Ödeme İşlemleri, Taksit Tahsilatı, Borç Kapatma İşlemleri yapılabilecektir.
– Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.

TOPLULUK SİGORTALISI YENIDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA
– Borç Hesaplama, Ödeme Planı Oluşturma ve Tahsilat işlemleri yapılabilecektir.
– Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.

4A İSTEĞE BAĞLI YENİDEN YAPILANDIRMA ISLEMLERI HAKKINDA
– Borç Tahakkuk İşlemleri, Yapılandırma Başvuru İşlemleri, Tahsilat İşlemleri, Yapılandırma Tahsilatlarının Tam Mahsubu, Yapılandırma Mahsup Geri Alma, Yapılandırma Tahsilatlarının Kısmi Mahsubu İşlemleri yapılabilecektir.
– Ödemeler anlaşmalı Bankalar aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.