İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ne zaman emekli olabilirim?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için yeni bir emeklilik zamanı belli edilmiş ve kademeler getirilmiştir.

Buna göre,
-08.09.1999 gününden önce işe girenler için ayrı bir emeklilik zamanı,
-08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler ayrı bir emeklilik zamanı,
-01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için ise daha başka bir emeklilik zamanı, hesaplaması vardır.

SSK’dan emekli olacak ERKEKLER için NORMAL emeklilik şartları
Eski adıyla SSK yeni adıyla 4/A’lı olarak emekli olacak olanlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

01.05.2008 gününden sonra işe girenlerin NORMAL emeklilik şartları;
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları belirlenir.
Buna göre;

1-7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60,
2- 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 61,
3- 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 62,
4- 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 63,
5- 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 64,
6- 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 65,
7- 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayan erkek için 65,
Yaşında emekli olacaklar.

SSK’dan emekli olacak KADINLAR için NORMAL emeklilik şartları:
Eski adıyla SSK yeni adıyla 4/A’lı olarak emekli olacak olanlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

01.05.2008 günü ve sonrasın işe giren kadınların NORMAL emeklilik şartları;
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7000 gün değil 7200 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 7200 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.
Buna göre;

1) 7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 58,
2) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 59,
3) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 60,
4) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 61,
5) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 62,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 63,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayanlar için 64,
7) 1/1/2048 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayan kadınlar için ise 65,
yaşında emekli olurlar.

BAĞ-KUR’lu ERKEK İçin NORMAL ve YAŞLILIKTAN Emeklilik Şartları
Bu bölümde açıklananlar yeni adıyla 4/B’li denen, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na tabi çalışanlar ile 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu’na tabi çalışanlar için geçerlidir. Eski adıyla Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/B’lilerin ne zaman emekli olacağını öğreneceksiniz. Kendiniz hesaplayacaksınız.

08.09.1999 gününden önce işe girmiş (sigortalı olmuş) olan Bağ-Kur’luların durumu
Normal Emeklilik Şartları;
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 1479 Sayılı Kanun’un Geçici 10 uncu maddesinin ilk fıkrasına göre (Anayasa Mahkemesinin İptal Etmediği Fıkra);

-01.10.1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla sigortalılık süresine (prim ödeme süresine) sahip olan erkek sigortalılar  eskiden  olduğu gibi 9000 günü tamamladıkları takdirde “YAŞ”a bağlı olmadan emekli olacaklardır.

Yukarıdaki şartı yerinde getiremeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında birde belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklar

08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş (sigortalı olmuş) olan Bağ-Kur’lu erkekler;
Normal emeklilik şartları
08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren Bağ-Kur’lu erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamak ve en az 9000 gün sayısı ile normal olarak emekli olacaklardır.

01.05.2008 gününden sonra işe giren veya girecek olanların emeklilik şartları;
Normal emeklilik şartları
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/B bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

9000 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları aranır.
Buna göre;

9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 9000 günü tamamlayan erkek için 65,
olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 9000 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Bağ-Kur’dan emekli olacak KADINLAR için NORMAL ve YAŞLILIKTAN emeklilik şartları

Eski adıyla Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/B’li olarak emekli olacak olan kadınlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

08.09.1999 gününden önce işe girmiş (sigortalı olmuş) olanların durumu
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 1479 Sayılı Kanun’un Geçici 10 uncu maddesinin ilk fıkrasına göre (Anayasa Mahkemesinin İptal Etmediği Fıkra);

-01.10.1999 tarihi itibariyle 18 yıldan fazla sigortalılık süresine (prim ödeme süresine) sahip olan bayan Bağ-Kur sigortalıları  eskiden  olduğu gibi 7200 günü (20 tam yılı) tamamladıkları takdirde “YAŞ”a bağlı olmadan emekli olacaklardır.

Normal emeklilik şartları
Yukarıdaki şartı yerinde getiremeyen bayanlar ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında birde belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklar.

08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş (sigortalı olmuş) olan Bağ-Kur’lu bayanlar;
Normal emeklilik şartları
08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren Bağ-Kur’lu bayanların emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamak ve en az 9000 gün sayısı ile normal olarak emekli olacaklardır.

01.05.2008 gününden sonra işe giren veya girecek olanların emeklilik şartları;
Normal emeklilik şartları
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanlardan 4/B bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 9000 gün ve emeklilik yaşı da 58’dir.

Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

9000 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları aranır.
Buna göre;

9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 58 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 59,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 60,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 9000 günü tamamlayan erkek için 64,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65
olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 9000  prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Kaynak: alitezel.com

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort Bahisnow şimdibahis betizm betbey netxcasino Casinoslot betbey simdibahis hipodrombet hipodrombet bettingpro.in slotcasino julibet julibet betizm netxcasino nisanbet casinolevant betovis enobahis hiperwin ganobet boxbahis casibom musclebet betmarlo bizimbahis afroditbet betpuan fashionbet reynbet etrabet bahistek lordcasino bahisbudur aresbet jupwin albibet maksibet betgaranti dellabet pusulabet metroslot turkbet betturkey bahisnow tv meritking okey oyna aviator simsek rulet meritking sweet bonanza Aviator Sweet Bonanza big bass bonanza cratosslot betbonusking.com wild wild riches kavbet kavbet pragmatic play casinoslot fruit party bigger bass bonanza cashbonanza pragmatic Wolf Gold Gates Of Olympus Dog House honey honey honey vdcasino giriş marsbahis buffaloking Pirate Gold madame destiny pandas fortune rulet forum sitesi tombalakartlari tombalabingo sweetbonanzaoyunu sweetbonanzademo aviatoroyunu aviatorbahisoyunu aviatorbahis tombalaoyna Casino Forum Şişli Escort Betrouwbare online casino - Dutch Casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Casino Förslag, svenska online casino Ruleta en vivo bono sin depósito espana. Mejores Casas de Apuestas, Mejores Casinos Online España 2022 Book of Ra 6 Book Of Ra Two Symbols Book Of Ra Xpand Book Of Ra Fixed Beste Online Casinos Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Novoline Spielotheken Online Sportwetten online spielothek Online Casinos Online Casinos und Spielotheken online casino bonus ohne einzahlung best 10 casinos Spassino free casino bonuses casinos without verification ecopayz casino No Deposit Casino Bonus Best Online Casinos 2022 bitcoin bahis siteleri no deposit bonus canlı iddaa siteleri bahis siteleri yeni adresi 2022 bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri para yatırma kolay para yatırılan bahis siteleri kolay bahis siteleri avrupa bahis siteleri Favorisen Güncel freebet veren siteler Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Süperbahis Giriş tumbet bahis sitesi New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus favorisen tiki bonanza oyna bomb bonanza oyna