İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mali Müşavirler Doğum parası alamıyor

Yeni dönemde 4/b adı verilen Bağ-Kur'lu olarak bildiğimiz vergi mükellefi ve esnaflara da doğum nedeniyle raporlu oldukları süreler için, tıpkı SSK'lılarda olduğu gibi rapor parası alacaklarını söylerken, SGK'nın vukuatlı Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı bir yazıda "Ticari faaliyetinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı iken ………. tarihinde doğum yapması nedeniyle raporlu olduğu süreler için analık geçici iş göremezlik ödeneği talep eden meslek mensubu bayan A ile ilgili olarak sosyal güvenlik merkezine verdiği talimatta mali müşavir olduğunu, raporlu olduğu için işyerinde çalışmadığını ancak evde mükelleflerinin gerek internet yoluyla vergi dairelerine e-beyannamelerini gerekse e-bildirge şifresiyle SGK'ya e-bildirgelerini verdiğini" ifade etmiştir.

Yani, SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanı Osman YÜCE özetle mali müşavir olan bayan A'nın doğum yapması nedeniyle doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatlı olduğu sürelere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneği talep etmesini doğru bulmamıştır. Aynen, "4/b Kapsamında sigortalı olan bayan A raporlu olduğu dönemde evden internet üzerinden e-beyanname, e-bildirge gönderme işlemlerini yapmak suretiyle mali müşavirlik mesleği faaliyeti ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya devam ettiğine göre, bu faaliyetlerin sigortalıların istirahatlı olduğu sürelerde faaliyetini sürdürmesi (çalışması) olarak kabul edilmesi gerektiğini, 5510 sayılı Kanunun 18. maddesi (c) fıkrası hükmü gereği "sigortalının çalışmadığı her gün için" ifadesinden hareketle, doğum yapan bayan A'ya analığı nedeniyle istirahatlı olduğu ve mesleki faaliyetine devam ettiği günlere ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi mümkün değildir" demiştir.

Şimdi Osman Yüce'ye sormak lazım….

1-Bu kişinin e-Bildirge şifresini, e-Beyanname şifresini kendisinin mi yoksa yanında çalıştırdığı işçisinin mi verdiğini nasıl tespit edeceksin? e-Bildirge şifresini, e-Beyanname şifresini mali müşavirin kendisinin kullanması zorunluluğu hangi kanunda yer alıyor?

2-Bu kişi raporlu olduğu sürede e-beyanname, e-bildirgeyi vermezse çıkacak 100-200 milyarlık cezayı sen mi ödeyeceksin?

3-Bu uygulamaya göre hangi meslek mensubu mali müşavir, hangi eczacı, hangi esnaf, hangi doktor istirahat parası alabilir.

Maliye'nin e-beyanname şifresi sadece meslek mensubuna verildiğine göre bu meslek mensubu istirahat parası almak için mükellefini mi terk etsin?

Eskiden 10 yıl Maliye'de veznedarlık yapmış olan Osman Yüce, sanıyorum SGK'nın ödeyeceği doğum parasını ödememeyi kâr olarak yorumlamış. Osman Yüce'nin bugüne kadar işlediği kaçıncı vukuatı, kaçıncı yanlış uygulaması inanın hatırlamıyorum.

Ama kanunla verilmiş bir hakkın mali müşavirlerden esirgenmesini inanın anlamakta zorlanıyorum.

İbrahim IŞIKLI | Dünya
SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU