İş Görmezlik Raporlarının Bildirimi – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İş Görmezlik Raporlarının Bildirimi

" İş Görmezlik Raporları ve Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi” konulu 2010/66 sayılı beklenen genelge yayımlanmıştır.

Şunu belirtmek isterim ki; bu genelgede bana göre şekil hataları mevcuttur. Cümlelerde “zorunludur” “gerekmektedir” “idari para cezası uygulanacaktır” şeklinde cümleler kurmuştur. Sanki 12 Mayıstaki tebliğin değişmediği gibi bir anlam yaratmıştır. Ancak 8. paragrafa bakarsak “tebliğ yazıları gönderilerek yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde” cümlesiyle 12 Mayıs tebliği değişikliğe uğramıştır. Yani ilk paragraftaki cümleler bana göre “zorunlu idi” “gerekmekte idi” “idari para cezası uygulanacak idi” şeklinde olmalıydı.

İş Göremezlik programları ve çalışılmadığına dair bildirim girişi hakkında SGK genelge için tıklayın

2010/66 Sayılı İşgörmezlik bildirimi girişi bildirimine ilişkin Genelge hakkında duyurumetni için tıklayın
 
İŞVERENE RAPORUN VERİLMEMESİ HALİ

8 paragraf: 8 paragraftaki cümle şöyle; “İstirahat raporları üniteye intikal ettiği halde bildirim yapılmamış olan işyerlerine işverenlerin bildirim süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle tebliğ yazıları gönderilerek yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirim yapılmaması halinde ise yukarıda belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.”
Burada idari para cezasına takıldım. İdari para cezası, asgari ücretin 5 katı mı 2 katı mı uygulanacak?  Tebliğde 102 maddenin “i” bendi diyor. Yasada “i” bendi şöyle; hiç vermezsen 5 kat, geç verirsen 2 kat diyor.
 
İŞVERENE RAPORUN VERİLMESİ HALİ
9 paragraf: Eğer işveren raporu almış ve yine 5 günlük sürede bildirmemişse, yine kurum işverene tebliğ ederek bildirimi talep edecek.
 
KURUM MEMURLARININ İŞYERİ DENETİMİ HALİ
10 paragraf: Eğer memurlar bu bildirimin geç verildiğini tespit ederse İPC uygulanacak. Nasıl yani?
 
10 GÜNDEN FAZLA RAPORLARIN TOPLU BİLDİRİLME HALİ
11 paragraf: Bu paragrafta der ki; sigortalı 10 günden fazla rapor almış ve işverene de 10 günlük dilimlerde ödenek almak istediğini bildirmez ise, işveren rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün içinde bildirmek zorunda. Yoksa idari para cezası uygulanak.
Eleştiri: bu maddenin ne özelliği var ki, yine tebligatsız ceza uygulanmak istenmiş?
 
CARİ AYDA İŞE GİRENLERİN DURUMU      
12 paragraf: Anladığım kadarıyla cari dönemde işe başlayanların bildirilmesinin mümkün olmadı için, öncelikle sistemden Sigortalı Hesap Fişinin doldurulması gerekecektir. İlginçtir burada da tebligatsız ceza mevcuttur.

Mustafa Gülşen