İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişleri Hk

Sayı : 2010/12048
Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişleri Hk
YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI'NA
llgi : 12.05.2010 tarih ve 12023 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımız ile "İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair
Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Tebliğ"in 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdiği belirtilmiş ve Tebliğ'in 5 ve 6.maddeleri ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğe göre; Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler de dikkate
alınarak SGK'ca, www.sgk.gov.tr adresinde işveren menüsü altında yer alan "Vizite
Kağıdı ve Çalışmazlık Belgesi"nde değişiklik yapılarak, programın adı "Çalışılmadığına
Dair Bildirim Girişi" olarak değiştirilmiş ve yapılan düzenleme ile bu bölümde yer alan vizite
kağıdı uygulamaya kapatılmış, sigortalının ücret dışındaki kazanç bilgilerinin yer aldığı
bölüme "Çalışılmadığına Dair Bildirim" içerisinde yer verilmiştir. Bildirimin, www.sgk.gov.tr
internet adresinde işveren menüsü

– "Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi",
– "Kullanıcı Şifre Ekranı",
– "Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri",
– "Giriş"

bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini
takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.

Hak edilen istirahat süresi de "on günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on
gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden
arta kalan istirahat süresinin bittiği günü" olarak tanımlanmakta olup, işverenlerce
sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine ibraz etmelerini takip eden 5 iş günü
içerisinde yukarıdaki şekilde bildirimin yapılması gerekmektedir.
Söz konusu bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi halinde 5510 sayılı
Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası
uygulanacaktır.

İdari para cezası uygulanması ile ilgili olarak SGK yetkilileri ile yapılan görüşme
sonucunda, "SGK’ca hastaneden gelen raporlara ve belgelere bakılacağı, işverenin
bildirimi yapmadığının tespit edilmesi halinde SGK'ca işverene tebliğ edileceği, bu
tebligattan sonra 5 iş günü içinde bildirimin yapılmaması halinde işverene para
cezası uygulanacağı" şeklinde bir genelge hazırlanması konusunda mutabakat
sağlanmıştır.

Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yücel AKDEMİR
Genel Sekreter

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case