İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2014 Yılı Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşverene Maliyeti

Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşverene Maliyeti

Çalışma Genel  Müdürlüğü  İstatistik Ve Yetki Otomasyon Dairesi Tarafından Hazırlanmıştır.
(01.01.2014 – 30.06.2014)

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1071,00

SSK PRİMİ (% 14)

149,94

İŞSİZLİK SİG.FONU (% 1)

10,71

GELİR VERGİSİ (%15)

56,22

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

80,33

DAMGA VERGİSİ( % 07,59)

8,13

KESİNTİLER TOPLAMI

225,00

NET ASGARİ ÜCRET

846,00


İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1071,00

SSK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

166,01

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU (% 2)

21,42

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.258,43


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.

KAPICILAR İÇİN NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET

1071,00

SSK PRİMİ (% 14)

149,94

İŞSİZLİK SİG.FONU (% 1)

10,71

KESİNTİLER TOPLAMI

160,65

NET ASGARİ ÜCRET

910,35


İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

1071,00

SSK İŞVEREN PRİMİ (% 15.5)

166,01

İŞSİZLİK SİG.FONU (% 2)

21,42

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.258,43


2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU

AGİ

BEKAR

80,33

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

80,33

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

92,37

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

104,42

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

112,46

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

120,49

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

96,39

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN    1 ÇOCUKLU

108,44

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN    2 ÇOCUKLU

120,49

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN    3 ÇOCUKLU

128,52

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN    4 ÇOCUKLU

136,55

 

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bende belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ