2011 Yılı SGK Prim Taban ve Tavan Ücretleri – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2011 Yılı SGK Prim Taban ve Tavan Ücretleri

5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır.

2011 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28 Aralık 2010 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon kararı uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarları, 16 yaşını doldurmuş olanlar için; 01.01.2011-30.06.2011 döneminde 796,50 TL, 01.07.2011-31.12.2011 döneminde ise 837,00 TL olarak uygulanacaktır.

Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi ile sosyal güvenlik destek primine esas kazançların aylık üst sınırı, 01.01.2011-30.06.2011 döneminde 5.177,40 TL ve 01.07.2011-31.12.2011 döneminde ise 5.440,50 TL olarak uygulanacaktır.
 

 01.01.2011-30.06.2011 döneminde uygulanacak sınırlar

 

Alt sınır

Üst sınır

Günlük kazanç

26,55 TL

172,58 TL

Aylık kazanç

796,50 TL

5.177,40 TL

01.07.2010-31.12.2010 döneminde uygulanacak sınırlar

 

Alt sınır

Üst sınır

Günlük kazanç

27,90 TL

181,35 TL

Aylık kazanç

837,00 TL

5.440,50 TL