pratik_bilgiler

       PRATİK BİLGİLER | 2014

           VERGİ UYGULAMALARI

          SOSYAL GÜVENLİK
        

  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar ile ilgili maktu hadler
    )