İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

100 soruda 2010 kira gelirlerinin beyanı

Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla kira gelirleridir. Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde, aynı maddede sayılan mal ve hakların, sahipleri, intifa ve irtifak hakkı sahipleri, bunlar üzerinde tasarruf hakkı bulunanlar veya kiracıları tarafından kiralanmasından elde edilen gelirler olarak tanımlanmış ve yine aynı Kanun’da belirtilen koşullarla beyana ve vergiye tabi kılınmıştır.

Bu koşullara uyan kira gelirlerinin, elde edildiği yılı izleyen yılın Mart ayının 1’i ile 25’i arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

2011 yılı Mart ayının, vergiye tabi diğer gelirlerin yanı sıra kira gelirlerinin de beyan dönemi olması dikkate alınarak hazırlanan “100 Soruda 2010 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” adlı bu çalışmanın, özellikle, kira geliri dışında beyana tabi başkaca bir geliri bulunmayan gerçek kişilerin, konuyla ilgili muhtemel sorularına cevap teşkil ederek, karşı karşıya oldukları güçlüklerin aşılmasına yardımcı olacağını ümit ediyoruz.

DOSYAYI İNDİRİN

Ernst & Young Türkiye