İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sözleşmesiz Mali Müşavirlik Hizmeti Verilemez

Yürürlükteki mevzuat hükümleri 3568 sayılı yasa ile yetki almış meslek mensuplarının sözleşme yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Şöyle ki;
 
“SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin dışında ayrıca 03.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik” dâhilinde “Ücret Sözleşmesi” başlıklı 13.Maddesi “Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir meblağı kapsaması şarttır. Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm konulamaz. Ücret sözleşmesinin sözlü yapıldığının belirlenmesi durumunda, meslek mensubu hakkında disiplin cezası uygulanır. Yabancı firmalarla sözleşmelerin yabancı dilde ve yabancı paralı yapılması mümkündür. Bu takdirde, sözleşmenin yapıldığı andaki döviz kuruna göre tarifedeki en az ücret kontrolü yapılır” şeklindedir.
 
Dolayısıyla meslek mensuplarının yazılı sözleşme yapma zorunlulukları ortaya çıkmaktadır.

KINAMA CEZASI GEREKTİREN HALLER
c) Meslek mensuplarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi.

SÖZLEŞMELERLE İLE İLGİLİ DAMGA VERGİSİ
3568 sayılı meslek yasamıza gereği mükelleflerimizle yapmış olduğumuz sözleşmelere ait BİNDE SEKİZYİRMİBEŞ (8,25) Damga Vergisi sözleşmenin düzenlediği tarihi izleyen 15’inci gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile bildirip, aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sözleşme iki nüsha yapılmış ise; taraflar ayrı ayrı BİNDE SEKİZYİRMİBEŞ (8,25) Damga Vergisi ödemeleri gerekmektedir.
Sözleşme tek nüsha yapılması halinde meslek mensubu tarafından BİNDE SEKİZYİRMİBEŞ (8,25) oranında ödenebilir.

MALİ MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ