İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK)

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK); Vakıflar ve dernekler ile yerel olarak tutulan ticaret sicil kayıtlarının merkezi bir veri tabanında elektronik ortamda tutulduğu resmi sicili ifade ediyor.

Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil ve terkin işlemlerine ilişkin kayıtlar artık elektronik ortamda merkezi bir sitem içinde tutulacak ve sicil işlemleri çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.
Uygulamaya ilişkin açıklamaların yapıldığı İç Ticaret 2010/1 sayılı Tebliğ, 16
Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, bütün ticaret sicili memurluklarından ticaret sicili kayıtları alınarak merkezi veri tabanı (MTK) oluşturulmuş ve veri tabanında yer alan her bir firmaya 16 haneli MTK numarası verilmiş durumda.

MTK sistemine kayıtlı bütün tüzel kişilikler (vakıf dernek ve sermaye şirketleri), ticaret sicili işlemlerinde MTK numarasını kullanacak. Gerçek kişi tacirler ise TC Kimlik numaraları ile işlem yapabilecekleri gibi, MTK numarasını da kullanabilecek.


UYGULAMA TAKVİMİ
Ticaret sicili işlemlerine ilişkin kayıtların, Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminde tutulmasına ilişkin uygulama, pilot uygulama alanı olarak seçilen Mersin Ticaret Sicili Memurlu'ğunda 19 Nisan 2010 tarihinden itibaren başlatıldı. Ardından, öncelikli olarak İzmir ve İstanbul ticaret sicili memurluklarının uygulama kapsamına alınması öngörülüyor. Sonra da diğer ticaret sicili memurlukları kademeli olarak MTK sistemine dahil edilecek ve uygulamaya geçiş tarihleri www.sanayi.gov.tr, www.icticaret.gov.tr ve www.tobb.org.tr adreslerinde ilan edilecek.

BİLGİLERİ KONTROL EDİN
Ticaret siciline kayıtlı tüm gerçek ve tüzel kişilerin, sistem üzerinden kendilerine ait olan kayıtları kontrol etmesi, varsa eksik veya yanlışlıkların giderilmesi için ticaret sicili memurluklarına başvurması gerekiyor. Kaydı olmayan veya kayıtları eksik olan firmalar, bu eksiklikleri tamamlamadıkça, sistem üzerinden başvuru yapamayacaklar.
Sistemin ticaret sicili memurluklarında uygulamaya alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde düzeltme talebinde bulunmayan ilgililerin ticaret sicili memurluklarına yapacakları belge talepleri düzeltme işlemi yapılıncaya kadar yerine getirilmeyecek.


SİSTEMİN KULLANILMASI
Ticari işletme ve/veya şirket kurmak isteyen kişiler, www.icticaret.gov.tr adresinden MTK sistemine erişecek. Her türlü kuruluş işlemlerine ilişkin başvurular MTK sistemi üzerinden alınacak kullanıcı adı ve şifrelerin veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek.
Kuruluş dışındaki ticaret sicili işlemlerine ilişkin başvurular ise sadece nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle yapılacak. 
MTK sistemi üzerinden yapılan başvuruyu müteakip, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte ilgili ticaret siciline başvurulması gerekecek.

Ticaret sicili memurlukları, gerekli evrağı ve sistemde yer alan bilgileri kontrol ettikten sonra tescil işlemine onay verecek. Ticaret sicili memurluğunca yapılan tescil işlemi sonrasında kuruluşu gerçekleştirilen firma için sistem üzerinde üretilen MTK numarası verilecek.
MTK sistemi üzerinde, tüm şirket ana sözleşmeleri hazırlanabilecek, unvan sorgulaması ve rezervasyonu yapılabilecek. Başvuruya ilişkin bilgiler on beş gün süreyle sistemde saklanacak olup, on beş gün içerisinde sistemden alınacak numara ile ana sözleşmenin noter onayının gerçekleştirilememesi halinde başvuru kaydı silinecek.

Akşam Gazetesi