İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOSGEB’e başvurusu işlemleri

KOBİ’lere Yeni Destek Paketi

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ’lere yönelik 6 yeni destek programını açıkladı. Destekler kapsamında KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı ve Genel Destek Programı yer alıyor. 

 

Nasıl Destek Alırım? » Destek Almak İçin İzlenecek Yol

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün:
“KOBİ Proje Destek Programı kapsamında küçük ve orta boy işletmelere 150 bin lira üst limitli destek sağlanacak”
“Tematik Proje Destek Programı içinde yer alan meslek kuruluşu proje destek programı kapsamında da KOBİ'ler yine 150 bin lira üst limite kadar destek alabilecek”
“Ar-ge ve İnovasyon Alt Programı kapsamında 5 bin lira eğitim desteğinden 100 bin lira makine teçhizat donanım desteğine kadar değişik limitlerde geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli, endüstriyel uygulama alt programı kapsamında ise 18 bin liradan 150 bin liraya kadar geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli destek sağlayacağız”
“Yeni Girişimci Desteği kapsamında 27 bin lira geri ödemesiz ve 70 bin lira geri ödemeli destek kullandıracağız”
“KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nin Haziran ortasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, bu programlar yürürlüğe girecek”
“Bu paketin kaynağı KOSGEB bütçesi ile sınırlı. Bu yıl, biz bu destekler için, 263 milyon lira ayırdık. bu rakamı süreç içinde belki artırabilir ve 300 milyon liraya da çıkarabiliriz”
 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kaynaklarından karşılanmak üzere 6 yeni destek programı açıkladı. Bakan Ergün'ün açıkladığı destekler kapsamında KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı ve Genel Destek Programı yer alıyor.
Ergün, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ), KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 150 bin lira üst limitli destek, Tematik Proje Destek Programı içerisinde yer alan Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında da KOBİ'lere yine 150 bin lira üst limitli destek kullandırılacağını açıkladı.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik hazırladığı Yeni Destek Paketinin detaylı olarak anlattı.

KOBİ’LERE NİTELİKLİ DESTEK DÖNEMİ…
Ergün, bu desteklerle katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik vereceklerini, nitelikli KOBİ'lerin nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlayacaklarını bildirdi.
Yeni destek paketinde, KOBİ Proje Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı ve Genel Destek Programı'nın yer aldığını bildiren Ergün, bu destek programlarının amaç ve uygulama esaslarıyla ilgili de bilgiler verdi.
''KOBİ Proje Destek Programı'' ile işletmelere özgü sorunların yine işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir program oluşturduklarını belirten Ergün, bu programla, KOBİ'lerin kendi projelerini kendilerinin hazırlamalarını, kendi beceri ve noksanlarını daha iyi tanımalarını sağlayacaklarını anlattı.

Böylece KOBİ'lerde proje kültürü ve bilinci oluşturacak, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerini güçlendireceklerini belirten Ergün, program kapsamında işletmelere 150 bin lira üst limitli destek vereceklerini kaydetti.
Söz konusu desteğin oranının 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 60 olacağını belirten Ergün, ''KOBİ de elini taşın altına koyacak. Bir kısmını biz bir kısmını kendisi karşılayacak'' dedi. Proje süresinin 6 ile 24 ay arasında olacağını belirten Ergün, sürenin 12 aya kadar uzatılabileceğini kaydetti.
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile de Ar-Ge ve yenilikçiliği geliştirmeyi, bu alandaki çalışmaların ticarileşmesini ve böylece Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ergün, Türkiye'yi Avrasya ve Avrupa'nın üretim ve teknoloji üssü yapmak adına, bu destek programının son derece faydalı olacağına inandığını bildirdi.
Bu programın Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere 2 alt programdan oluştuğuna işaret eden Ergün, Ar-Ge ve İnovasyon alt programı kapsamında 5 bin lira eğitim desteğinden 100 bin Lira makine teçhizat donanım desteğine kadar değişik limitlerde geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli, Endüstriyel Uygulama alt programı kapsamında ise 18 bin liradan 150 bin liraya kadar geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli destek sağlayacaklarını anlattı. Ergün, bu destek programında destek oranının tüm bölgelerde yüzde 75 olarak uygulanacağını bildirdi. 

150 BİN LİRA ÜST LİMİTLİ TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
Tematik Proje Destek Programı'yla makro stratejilerde belirlenen öncelikli tematik alanlardaki bölgesel ve sektörel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Ergün, KOBİ'lerin uluslararası önceliklere uyumunu sağlayacak ve meslek kuruluşlarının KOBİ'leri geliştirmek için daha fazla proje hazırlamalarını teşvik edeceklerini söyledi.
Bu kapsamda, örnek olarak KOBİ'lerin sermaye piyasalarına açılmalarını sağlamak, yöresel kaynakları ekonomiye kazandırmak, çevreye duyarlı üretim sistemleri oluşturmak, ana ve yan sanayi ilişkilerini geliştirmek gibi tematik alanları destekleyeceklerini belirten Ergün, bu programın, Çağrı Esaslı Tematik Programı ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere 2 alt programdan oluştuğunu bildirdi.

İŞBİRLİĞİ-GÜÇLİRLİĞİNE DESTEK…
Ergün, Meslek Kuruluşu Destek Programıyla verilecek olan desteğin üst limitinin 150 bin Lira olup, Tematik Proje Destek Programıyla verecekleri desteğin üst limitine ise ilgili teklif çağrısında yer vereceklerini bildirdi.
Program destek oranını 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulayacağız. Bu programın proje süresi 24 ay olacak ve 12 aya kadar ise uzatılabilecek. 4. programımız olan İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı ile üretim yapımızın en sıkıntılı özelliklerinden biri olan küçük ve dağınık işletmelerden kaynaklanan sorunlara çözüm üreteceğiz.
Program kapsamında, 250 bin lira geri ödemesiz ve 500 bin lira geri ödemeli destek sağlayabileceğiz. Destek oranını 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. Bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulayacağız.''

KADIN, GENÇ VE ÖZÜRLÜ GİRİŞİMCİ SAYISI ARTACAK
Girişimcilik Destek Programıyla da ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliği destekleyeceklerini, başarılı ve sürekliliği olan işletmeler kurulmasını sağlayacaklarını belirten Ergün, bu programın içeriğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezi Desteği olmak üzere 3 uygulama bulunduğunu kaydetti.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında genel ve özel hedef gruplarına ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vereceklerini kaydeden Ergün, ''Bu üç program, yeni işletmelerin kurulmasını kolaylaştıracağı gibi, işletmeler için en kritik olan ilk yılların da daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır'' dedi.
Söz konusu programın kadın, genç ve özürlü girişiminin de artmasını sağlayacağı için, sosyal açılardan da önem taşıdığını vurgulayan Ergün, Yeni Girişimci Desteği kapsamında 27 bin lira geri ödemesiz ve 70 bin Lira geri ödemeli destek kullandıracaklarını bildirdi. Ergün, ''Örneğin 27 bin lirayı belirlerken, işini kuran yeni girişimcilere geri ödemesiz 5 bin Lira işletme kuruluş desteği, 10 bin lira makine teçhizat ve ofis donanımı desteğiyle aylık 1000 liradan toplam 12 bin lira işletme giderleri esas alınmıştır'' diye konuştu.
Yine Yeni Girişimci Desteği'nin alt başlığında yer alan İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında ise 25 bin liradan 600 bin liraya kadar geri ödemesiz İŞGEM Kuruluş Desteği, 100 bin lira geri ödemesiz İŞGEM İşletme Desteği vereceklerini kaydeden Ergün, destek oranını, 1. ve 2. bölgelerde yüzde 60, 3. ve 4. bölgelerde yüzde 70, girişimcinin kadın veya özürlü olması durumunda ise bu oranları 1. ve 2. bölgelerde yüzde 70, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 80 olarak uygulayacaklarını bildirdi.

FUAR DESTEĞİ DE VERİLECEK
KOSGEB'in kullandıracağı ''Genel Destek Programı'' hakkında da bilgi veren Ergün, bu destekle çok daha fazla sayıda işletmeye ulaşacağını, satışları, ürün ve hizmet kaliteleri, verimlilikleri ve rekabet güçleri artan işletmeler oluşturulacağını kaydetti.
Bu programı hazırlarken, bugüne kadar uyguladıkları KOSGEB yönetmelik desteklerinin limitleri, içerik ve erişim şartlarını revize ettiklerini, bazı destekleri listeden çıkarırken, yeni bazı destek alanları oluşturduklarını kaydeden Ergün, şunları kaydetti:
''Bu kapsamda fuar, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, enerji verimliliği, sınai mülkiyet halkları, tasarım, belgelendirme, test ve analiz gibi alanları destekleyeceğiz.
Örneğin nitelikli eleman istihdamı desteğinde 20 bin liraya kadar, fuar desteklerinde 30 bin liraya kadar, tasarım desteğinde 15 bin liraya kadar destekler sağlayacağız. Böylece bir proje kapsamında olmayan ancak rekabet gücü gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri de destekleme imkanı bulacağız. Bu desteklerden faydalanan KOBİ'ler zamanla proje hazırlama becerilerini de artırarak, proje bazlı desteklerden yararlanma imkanı bulacaklardır. Genel Destek Programında destek oranını 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulayacağız.''

81 İLDE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ KURULACAK…
Bakan Ergün, 2003-2010 yılları arasında açıklanan KOSGEB destek paketleriyle 130 bin KOBİ için 7,1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını kaydetti.
Bu yeni desteklerle, KOSGEB'in çok daha etkin hale geleceğine, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lere çok daha verimli hizmetler sunacağına inandığını kaydeden Ergün, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nin Haziran ortasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, bu programların yürürlüğe gireceğini ve KOSGEB tarafından kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
Bu süreçte, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan firmaların kayıt olmalarını, kayıtlı firmaların ise bilgilerini güncellemelerini isteyen Ergün, bu desteklerin amaç değil, araç olduğunu bildirdi. Ergün, bu destek programını hazırlamakla işlerinin bitmediğini aksine yeni başladığını söyledi.
Nihat Ergün, bu destek programlarının uygulamaya girmesiyle birlikte, kurum teşkilat yapısını güçlendirmek için, 81 ilde KOSGEB Merkez Müdürlüğü açılmasına ilişkin bir karar aldıklarını da bildirdi.

263 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ
Bakan Ergün, KOSGEB Yeni Destek Programları'nı açıkladığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Ergün, kaynağın tutarına ilişkin bir soru üzerine, bu paketin kaynağının KOSGEB bütçesi ile sınırlı olduğunu belirterek, ''Bu yıl biz bu destekler için, 263 milyon lira ayırdık. Bu rakamı süreç içinde belki artırabilir ve 300 milyon liraya çıkarabiliriz'' dedi. Ergün, şöyle devam etti:
“Biz bu programlarla KOBİ'lerin niteliğini artırmaya başladıkça, faydasına gördükçe muhtemelen KOSGEB'in bütçesinde de bu programları destekleyecek artışlar yıldan yıla olacaktır. Bu programların aktivitesine göre, sağladığı etkiye göre kaynağını artırma imkanına sahip olacağız.
İş-Kur ve Kalkınma Ajansı kaynaklarından söz etmiyorum. Onlarla birlikte yapacağımız kaynaklar toplandığında çok daha yüklü rakamlar ortaya çıkacaktır.''
Ne kadar yeni girişimcinin destekleneceğine ilişkin soru üzerine de Ergün, devam eden girişimci eğitim programları olduğunu kaydederek, bu programlarda gerçekten işletmeye dönüşecek olanlarla, işletmeye dönüşmeyecek olanların ve elini taşın altına sokacak olanlarla, sadece bu desteği almak için basit bir çaba harcayacak olanların tecrübelerle ortaya çıkmış olacağını söyledi.
Bakan Ergün, bu yıl yaklaşık 400 girişimciye destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, ''Münferiden, kendi başına girişimci olmak isteyenlere de eğitimler devam edecek, ne kadar sayıda insan katılabilirse. Meslek odaları ve İş-Kur'la ciddi bir işbirliği var'' dedi.

“PROJE BAZLI DESTEKLEME DÖNEMİ BAŞLIYOR”
Geri ödemesiz desteklerin işleyişine yönelik soru üzerine de Ergün, söz konusu desteklerin proje bazlı destekler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
''Projeler hayata geçirilebilir nitelikte, ticarileşebilir nitelikte olacaktır. Teknik heyet projelerin realist projeler olup olmadığına karar verecek. Burada takip mekanizması kurulacak. Bir takip mekanizması olmadan, al ne halin varsa gör değil.
Başarısız da olabilirler bir kısmı, biz orasında değil. Risk almazsanız tekno girişimciyi destekleyemezsiniz. Ama risk almadan önce projenin rasyonel olup olmadığına dair, ticarileşip ticarileşemeyeceğin dair, teknik çalışmayı ciddi bir ekip yapıyor, seçiliyor ve destekleniyor. Tekno parklardaki çalışmalarda ayrıca takip ediliyor.
Dolayısıyla bu kaynaklar kamu kaynağı olduğu için ciddi bir ön elemeden geçiyor ve takip mekanizması ile devam ediyoruz.''
Bakan Ergün, ''Nitelikli KOBİ'den kasıt ne'' şeklindeki soru üzerine de, iki amacı hedeflediklerini belirterek, bunlardan birinin nitelikli KOBİ'lerin desteklenmesi, ikincisinin ise KOBİ'lerin niteliğinin artırılması olduğunu söyledi.
Bu programdaki ölçülerden bir tanesinin de proje yapabilme kabiliyeti olduğunu kaydeden Ergün, ''Şu anda proje yapabilme kabiliyetine sahip KOBİ'ler bu desteklerden daha hızlı bir şekilde yararlanacaklar. Ama öbür KOBİ'lerde bu desteklerden yararlanmak için proje yapabilme kabiliyeti kazanacaklardır. Proje yapabilmeyi öğreneceklerdir. Kendi problemlerinin çözümü için kafa yormayı, bir takım kurumlarla, mekanizmalarla işbirliği yapmayı öğreneceklerdir. Böylece bu KOBİ'lerin de niteliği artmış olacaktır. Amacımız budur.
İkincisi, bu arkadaşlar işletmelerini birleştirsin, tek bir dükkanda toplansınlar, birleşmenin tek modeli bu değil, birlikte iş yapmanın modeli bu değil. Bunu yapan olursa ayrıca desteklenir. Ortak iş yapma kültürü dün gündeme gelen mesela bakkalların ortak tedarik zinciri kurmak için meslek kuruluşları ile birlikte kendi meslek odalarıyla birlikte attıkları adımlar var, yaptıkları projeler var. Tam da bizim destekleyeceğimiz projeler. Desteklemenin çok farklı argümanları var.''
Destek programlarının sonucuna ilişkin soru üzerine de Bakan Ergün, KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yapılan desteklerin analizi ile ilgili bir raporu açıklayacaklarını bildirdi. Ergün, ''Yaptığımız desteklerin etkisi ne oldu? Bunların ölçülebilmesi lazım. Bunların sahada ölçülebilmesiyle ilgili bir saha çalışması başlattık'' dedi. Bakan Ergün, Desteklerden yararlanmak için girişimcilerin KOSGEB eğitiminden geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus tumbet bahis sitesi Süperbahis Giriş Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino freebet veren siteler Favorisen Güncel avrupa bahis siteleri kolay bahis siteleri kolay para yatırılan bahis siteleri bahis siteleri para yatırma bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri yeni adresi 2022 canlı iddaa siteleri no deposit bonus bitcoin bahis siteleri Best Online Casinos 2022 No Deposit Casino Bonus ecopayz casino casinos without verification free casino bonuses Spassino best 10 casinos online casino bonus ohne einzahlung Online Casinos und Spielotheken Online Casinos online spielothek Online Sportwetten Novoline Spielotheken Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Beste Online Casinos Book Of Ra Fixed Book Of Ra Xpand Book Of Ra Two Symbols Book of Ra 6 Mejores Casinos Online España 2022 Mejores Casas de Apuestas, bono sin depósito espana. Ruleta en vivo Casino Förslag, svenska online casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Betrouwbare online casino - Dutch Casino Şişli Escort Casino Forum tombalaoyna aviatorbahis aviatorbahisoyunu aviatoroyunu sweetbonanzademo sweetbonanzaoyunu tombalabingo tombalakartlari rulet forum sitesi pandas fortune madame destiny Pirate Gold buffaloking marsbahis vdcasino giriş honey honey honey Dog House Gates Of Olympus Wolf Gold pragmatic cashbonanza bigger bass bonanza fruit party casinoslot pragmatic play kavbet kavbet wild wild riches betbonusking.com cratosslot big bass bonanza Sweet Bonanza Aviator sweet bonanza meritking simsek rulet aviator okey oyna meritking bahisnow tv betturkey turkbet metroslot pusulabet dellabet betgaranti maksibet albibet jupwin aresbet bahisbudur lordcasino bahistek etrabet reynbet fashionbet betpuan afroditbet bizimbahis betmarlo musclebet casibom boxbahis ganobet hiperwin enobahis betovis casinolevant nisanbet netxcasino betizm julibet julibet slotcasino bettingpro.in hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort