Share

Şirket ortaklarının, eş ve çocuklarının Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri gider yazılabilir mi?

14 Ocak 2014 Yazan MuhasebeBilgisiCOM