İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Faturalarda Tarih Takibi Zorunlu mudur?

VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

Kağıt ortamında düzenlenen faturalarda fatura iptal edilmemekte üzerinde VUK hükümlerine uygun olarak düzeltme yapılabilmekteydi, ancak E faturada bunu yapmak imkansızdır.

E-fatura uygulamasında ki ticari fatura senaryosunda, GİB kesilen faturalarda herhangi bir süre kısıtlaması koymamıştır. Bu sebeple sizin düzenlediğiniz bir faturanın red cevabı sonradan gelmektedir ancak bu süre fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi geçebilmektedir. Bu durumda faturanın hangi tarihe düzenleneceği sorun olmaktadır. 

Vergi Usul Kanununun 231/1. maddesine istinaden “Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir” denilmektedir. Aynı maddenin 5 numaralı bendinde ise “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmektedir.  VUK 3. Maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.” denilmektedir.  Vergi usul kanununda lafzi olarak faturaların ardışık sıra numaraları ile kesileceği belirtilmiş olup, kanunda tarih takibinden bahsedilmemiştir. Kanunun gerekçesi de incelendiğinde tarih sırası ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır.  Ancak iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. Bu sebeple tarih takibi kağıt ortamında kesilen faturalar da ticari bir icap olup, aksi somut olarak tevsik edilemediği sürece faturaların atlanarak kesildiğinin bir kanıtı olacağı şüphesizdir. Ancak durum E-Faturada farklılık arz etmektedir.  E-Fatura GİB kayıtları ile kayıt altına alınmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

Uygulamada benzeri bir sorunla dönem sonlarında da karşılaşılabilecek olup bu durumda KDV açısından da sıkıntı yaşanabilecektir. Bu durumda yeni düzenlenecek faturanın matrahı etkileme durumuna göre düzeltme beyannamesi verilmesi gerekebilecektir.  İsmail Yiğit ERDOĞAN E-Yaklaşım / Nisan 2014 / Sayı: 256